Wegens verhuizing zijn wij momenteel gesloten

Contact


Pitstop Outlet, Straat 1, 1234 AA MARUM tel. 06-23271221 info@pitstopoutlet.net

Kvk nr: 000.00.000

Pitstop Outlet is een onderdeel van Colin Collewijn

NL:

Gelieve uw bericht te sturen in het Nederlands en als het niet anders kan in het Engels, onze klantenservice medewerkers spreken geen Duits en/of Frans.

Vul het formulier in en dan zullen wij je vragen z.s.m. beantwoorden. Wij streven ernaar je email binnen 2 dagen te beantwoorden

Wanneer u een vraag heeft over een gemaakte bestelling vermeld dan altijd uw ordernummer, dit een een 4-cijferig nummer, ook is het handig om eventueel uw adres, het gekochte product, uw naam en de andere orderinformatie te vermelden, maar uw ordernummer is het meest belangrijk.

Wanneer u een vraag heeft over een product vermeld dan het artikelnummer, dit is een nummer met 2 letters en 3 cijfers en staat bij elk product vermeld (voorbeeld: AA-001)

Wij helpen u graag!

-----------------------------------

EN:

Please send your message in Dutch and if there is no other option in English, our customer service employees do not speak German and / or French.

Fill in the form and we will answer your questions as soon as possible. We aim to answer your email within 2 days.

If you have a question about an order that has been made, always state your order number. This is a 4-digit number, it is also useful to state your address, the purchased product, your name and other order information, but your order number is the most important.

If you have a question about a product, please state the article number. This is a number with 2 letters and 3 digits and is stated with each product (example: AA-001)

We are happy to help you!

-----------------------------------

FR:

Veuillez envoyer votre message en néerlandais et s'il n'y a pas d'autre option, en anglais, car nos employés du service clientèle ne parlent pas français.

Remplissez le formulaire et nous répondrons à vos questions dans les plus brefs délais. Nous visons à répondre à votre e-mail dans les 2 jours.

Si vous avez une question à propos d'une commande qui a été passée, indiquez toujours votre numéro de commande, il s'agit d'un numéro à 4 chiffres. Il est également utile d'indiquer votre adresse, le produit acheté, votre nom et d'autres informations de commande, mais votre numéro de commande est le plus important.

Si vous avez une question sur un produit, veuillez indiquer le numéro d'article. C'est un nombre avec 2 lettres et 3 chiffres et est indiqué avec chaque produit (exemple: AA-001)

Nous sommes heureux de vous aider!

-----------------------------------

DE:

Bitte senden Sie Ihre Nachricht auf Niederländisch. Wenn keine andere Option geht dann bitte auf Englisch, unsere Kundendienstmitarbeiter sprechen kein Deutsch.

Füllen Sie das Formular aus und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten. Wir bemühen uns, Ihre E-Mail innerhalb von 2 Tagen zu beantworten.

Wenn Sie eine Frage zu einer Bestellung haben, geben Sie immer Ihre Bestellnummer an, dies ist eine 4-stellige Nummer. Es ist auch nützlich, Ihre Adresse, das gekaufte Produkt, Ihren Namen und andere Bestellinformationen anzugeben, Ihre Bestellnummer ist jedoch das wichtigste.

Wenn Sie eine Frage zu einem Produkt haben, geben Sie bitte die Artikelnummer an. Dies ist eine Zahl mit 2 Buchstaben und 3 Ziffern, die mit jedem Produkt angegeben wird (Beispiel: AA-001).

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Pitstopoutlet.net is een dochteronderneming van Colin Collewijn Marum